Maliveli

obrt za računalne, umjetničke i poslovne usluge
vlasnica: Dina Jokanović

manje je više.